Image by AJ Colores

SMART LEX

Federatia Sindicatelor din Politie si Administratia Publica
Prezentare

Federaţia Smart Lex este o organizaţie sindicală de tip federativ a poliţiştilor, funcționarilor publici și personalului contractual din România, constituită exclusiv prin voinţa membrilor săi, pe criteriul profesiunii.

Federaţia Smart Lex este independentă faţă de partidele politice, de organele de stat ale puterii, administraţiei, justiţiei, de alte formaţiuni ale sistemului instituţional politic precum şi de orice alte structuri ale Guvernului României.

A luat fiinţă în luna martie 2010,din necesitatea creării unei structuri sindicale de tip federativ, când reprezentanţii unor sindicate din poliţie și administrația publică, au decis să-şi unească eforturile, punând astfel bazele federaţiei, care doreşte să promoveze o mişcare sindicală modernă, coerentă şi eficientă prin dezvoltarea şi consolidarea structurilor sindicale la nivel local şi a federaţiei la nivel naţional cu capacitatea organizaţională, forţa şi credibilitatea necesară de a promova şi apăra interesele şi drepturile sociale şi profesionale ale poliţiştilor, funcționarilor publici și personalului contractual.

Federaţia Smart Lex prin Sentinţa Civilă rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 08.04.2010, a căpătat personalitate juridică şi îşi propune:

  • promovarea de acţiuni menite să apere demnitatea membrilor săi şi să crească prestigiul poliţiștilor, funcționarilor publici și personalului contractual în societate;

  • susţinerea, la toate nivelele, a drepturilor şi intereselor membrilor şi apărarea acestora prin toate formele de luptă sindicală;

  • ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă şi viaţă a membrilor săi;

  • diminuarea până la înlăturarea imixtiunii politicului în structurile poliţieneşti și ale administrației publice centrale și locale;

  • creşterea transparenţei în managementul resurselor umane;

  • asigurarea unui sistem de promovare şi evaluare echitabil;

  • formularea şi susţinerea de proiecte de acte normative sau modificări ale legislaţiei existente referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale oricăruia dintre membrii săi;

  • formarea de militanţi sindicali experimentaţi care să poată reprezenta cu adevărat interesele poliţiştilor, funcționarilor publici și personalului contractual;

  • ca dialogul social să constituie un mecanism important în soluţionarea problemelor membrilor săi;

  • promovarea unor relaţii de colaborare şi solidaritate internă şi internaţională cu organizaţiile sindicale devotate aspiraţiilor democratice.

Structura organizatiei

ORGANIZAREA  FEDERAŢIEI

Federaţia Smart Lex este o organizaţie sindicală care acţionează pe principiul asocierii libere şi voluntare a sindicatelor constituite la nivelul structurilor poliţieneşti, administratiei publice locale, centrale și asistența socială.

Organele de decizie ale Federaţiei sunt:

Conferinţa Naţională: este organul suprem de conducere al federaţiei la lucrările căreia participă cu drept de vot, membrii Biroului Executiv,preşedinţii organizaţiilor sindicale afiliate,câte un delegat pentru fiecare 300 de membri plătitori de cotizaţie la zi din fiecare organizaţie sindicală afiliată, organizaţiile care au un număr  mai mic de 300 de membrii de sindicat au dreptul la un delegat la Conferinţa Naţională. Conferinţa Naţională se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată la 5 ani, sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie şi are ca atribuţii principale, modificarea statutului, stabilirea obiectivelor generale şi a strategiei pe termen mediu şi lung precum şi alegerea organelor de conducere ale federaţiei.

 
Colegiul Liderilor: este organul de conducere colectivă al federaţiei între conferinţe şi este constituit din liderii organizaţiilor sindicale afiliate.Colegiul Liderilor se întruneşte în şedinţe ordinare anuale sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie şi urmăreşte modul de aplicare a statutului şi a obiectivelor stabilite de către Conferinţa Naţională şi decide în politica de orientare sindicală pe termen mediu, aprobă bugetul, execuţia bugetară şi regulamentele federaţiei.

Biroul Operativ: este organ de execuţie al Federaţiei şi conduce activitatea acesteia în perioada dintre şedinţele Colegiului Liderilor, este ales de Conferinţa Naţională pentru un mandat de 5 ani şi are în componenţă, un preşedinte, un prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi şi un secretar general. Biroul Operativ are sarcina de a pune în practică deciziile Colegiului Liderilor şi de a rezolva problemele curente ale federaţiei.

Contact:

Adresa: Bucuresti, Str. Alexandru Beldiman, Nr. 2, Cam. 102, Sector 5

Telefon: 0727 185 101

Mail: office@smartlex.ro

Vîlnei Florin Ilie

Președinte

0727 185 101

Oberșterescu Ion Efta

Vicepreședinte

0784 527 319

Tătaru Alexandru Dan

Vicepreședinte

0753 844 769

Plăvicheanu Eduard

Secretar General

0766 696 074

Ivanov Gabriel Nicolae

Prim Vicepreședinte

0720 440 442

Găluț Ioan Nicolae

Vicepreședinte

0733 055 434

Lupașcu Marian

Vicepreședinte

0744 759 893